ประโยชน์ของการทำ Job Transfer ในองค์กร

ประโยชน์ของการทำ Job Transfer ในองค์กร

สร้าง Multi Skillให้กับพนักงาน

การโอนย้ายงาน ช่วยให้พนักงานพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานใหม่ๆ เรียกว่า Multi Skill เป็นทักษะที่สามารถรับผิดชอบงานหลากหลาย ทักษะนี้ จะติดตัว เกิดทักษะที่มีมูลค่า (Skills Value) และเป็นประโยชน์ในอนาคต

สร้างโอกาสให้พนักงานดึงศักยภาพของตนเอง

ศักยภาพ หรือ Potential เป็นทักษะที่แฝงในตัวบุคคล ถูกดึงมาใช้เมื่อได้รับโอกาสแสดงศักยภาพให้ คนอื่นรับรู้ การโอนย้ายงานไปทำงานในฟังก์ชันงานอื่นๆ เป็นการสร้างโอกาสให้พนักงานได้ใช้ทักษะที่แฝงอยู่ในตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่

รักษาคนเก่งและคนดี (Talent)

องค์กรต้องรักษาพนักงานกลุ่ม Talent เนื่องจากทำงานได้มากกว่าพนักงานทั่วๆ ไป เช่น ส่งงานก่อนเวลา ทำงานได้คุณภาพ ซึ่งสิ่งที่ช่วยจูงใจให้ Talent อยู่นาน คือ การเห็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ทำงานที่ท้าทาย ไม่รู้สึกเบื่อกับงานประจำที่ต้องทำเหมือนๆ เดิม

เตรียมความพร้อมของกำลังคนในอนาคต

ไม่ว่าโอนย้ายงานภายใน หรือต่างหน่วยงาน เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังคนเพื่อให้ทำงานทดแทนกันในกรณีที่มีพนักงานลาออก ซึ่งองค์กรสามารถขอกำลังคนที่มาจากหน่วยงานอื่นช่วยทำงานที่พนักงานเคยมีประสบการณ์ในงานนั้น

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?