เงินได้ของชาวต่างชาติเสียภาษีอย่างไร ?

07 พฤษภาคม 2567

เงินได้ของชาวต่างชาติเสียภาษีอย่างไร ?

การเสียภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติในประเทศไทยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การมีถิ่นที่อยู่และแหล่งที่มาของรายได้

ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

●  เสียภาษีเงินได้เฉพาะในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
●  อัตราภาษีจะถูกหัก ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้
●  ไม่สามารถนำไปรวมกับรายได้อื่นเพื่อลดหย่อนภาษีได้

ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

●  เสียภาษีเงินได้จากทุกแหล่งทั่วโลก
●  อัตราภาษีจะคำนวณแบบขั้นบันได เริ่มต้นที่ 5% ถึง 35%
●  สามารถนำไปรวมกับรายได้อื่นเพื่อลดหย่อนภาษีได้

ประเภทของรายได้ที่ต้องเสียภาษี

●  เงินเดือน
●  ค่าธรรมเนียม
●  ดอกเบี้ย
●  เงินจ้าง
●  เงินรางวัล
●  กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
●  เบี้ยเลี้ยง
●  เงินปันผล

วิธีการยื่นภาษี

●  ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
●  ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภงด. 90 ภายในวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป

รายได้จากต่างประเทศที่นำเข้ามาในประเทศไทยผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษีเงินได้ในปีที่นำเข้า

 

ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็น ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท กับความหวังแรงงานไทย ได้ที่นี่

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?