แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทกับความหวังแรงงานไทย

จากการที่กระทรวงแรงงานประกาศว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทในทุกจังหวัดในปี 2567 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเรื่องข้อมูลด้านอาชีพและจังหวัดเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม จึงอยากสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นนี้ในมุมมองต่างๆ

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นต่อการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบันหรือไม่

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่  1-31 พฤษภาคม 2567

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?