กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563

กิจกรรมปีใหม่ 63

15 เมษายน 2563

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 4 กิจกรรม  ได้แก่ 1. กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล  2. กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข 4. กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย

 

สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดมีดังนี้

  1. กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลได้แก่

1) สวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2563 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

2) จัดช่องทางพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระช่วงปีใหม่ โดยกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” พร้อมทั้งให้บริการเดินรถปรับอากาศ องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 10 วัด ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และส่วนภูมิภาคร่วมมือทางวัดจัดช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามวัดสำคัญของจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

3) สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สักการะพระพุทธรูป “พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน: พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีพระพุทธสิหิงค์ (ศิลปะไทย) พระพุทธปฏิมาสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปพุทธศิลป์นานาประเทศ อีก 9 องค์ ส่วนภูมิภาค อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ

  1. กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้แก่

1) เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้เข้าชมฟรี โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน 41 แห่ง และอุทยานประวัติศาสตร์ จำนวน 11 แห่ง ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และ

2) เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยให้ประชาชนเข้าชมฟรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 และ 2 มกราคม 2563 รวมถึงขอความร่วมมือหอศิลป์ภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีหรือลดค่าเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ

  1. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข ได้แก่

1) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม    เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 โดยหน่วยงานในสังกัด วธ. ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในจังหวัด และจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ

2 ) กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก ร่วมกับเจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร มอบของขวัญเนื่องในวันครบรอบ 124 ปี วันกำเนิดภาพยนตร์โลก และส่งความสุขปีใหม่ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “Seven Samurai : เจ็ดเซียนซามูไร” ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ โรงภาพยนตร์สกาลา กรุงเทพมหานคร

 

  1. กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย ได้แก่

1) ให้บริการบัตรอวยพรส่งความสุขปีใหม่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์การ์ด ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมทั้งสอนวิธีการจัดทำบัตรอวยพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์การ์ดผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร และ

2 ) กิจกรรม “ของขวัญ ของฝาก จากวัฒนธรรมไทย” โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัด (Cultural Product of Thailand: CPOT) และจัดงานออกร้านจำหน่าย สาธิต และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่ต่าง ๆ ในรูปแบบ “Road Show” ในช่วงเดือนธันวาคม 2562

 

ที่มา : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 ธันวาคม 2562

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25284

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?