เงินประกันการใช้ไฟฟ้า-เงินประกันการใช้น้ำ ได้คืนเท่าไหร่บ้าง?

11 มีนาคม 2565

 

วันที่ลงทะเบียน

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า

– เปิดลงทะเบียนแล้ว

เงินประกันการใช้น้ำ

– เปิดลงทะเบียน 15 เมษายน นี้

 

อัตราคาธรรมเนียมคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

 

การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

อัตราค่าธรรมเนียมคืนเงินประกันการใช้น้ำ

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

อบรมฟรี “รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19”

กับธรรมนิติ Virtual Training การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live
ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เริ่มตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

พบคำตอบที่นี่ ❗️ ที่เดียว ❗️

• งบการเงินขยายเวลายื่นหรือไม่?
• กฎหมายภาษีอะไรบ้างที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงไวรัสระบาด
• หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% จะเข้าเงื่อนไขหักต้องปฏิบัติอย่างไร
• พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุด

ลงทะเบียนอบรมฟรี!! คลิกเลย https://bit.ly/2QZsDPd

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?