fbpx

28 กุมภาพันธ์ 2563

บริการฝึกอบรมและสัมมนา

1.บริการอบรมและสัมมนา

ดำเนินธุรกิจการจัดอบรมและสัมมนา มีหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัยและใช้งานได้จริงสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ฝ่ายบุคคล พนักงานในองค์กรและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีผู้เข้าอบรมกับทางธรรมนิติกว่า 100,000 คนต่อปี
ธรรมนิติเป็นผู้บุกเบิกด้านการฝึกอบรมและสัมมนามากว่า 30 ปี มีหลักสูตรมากกว่า 1,000 หลักสูตร จึงมีหลักสูตรที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชีการเงิน กฎหมาย ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ สารสนเทศ หลักสูตรที่บรรยายเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงการให้บริการอบรมพิเศษภายในองค์กร ( In-house Training) ให้กับภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับประเทศ ทั้งยังมีหลักสูตร E-Learning ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับโลกยุคดิจิทัล ด้วยทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง พร้อมด้วยทีมงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้อบรมว่าให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ธรรมนิติเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทางวิชาชีพเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ

2. หนังสือวิชาการ

ผลิตและจำหน่ายหนังสือทางวิชาการทุกแขนงที่หลากหลายไปด้วยองค์ความรู้ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือทางด้านบัญชีและภาษีอากรที่เนื้อหาเข้มข้น สามารถนำไปใช้และอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ธรรมนิติยังเป็นผู้ผลิตหนังสือประมวลรัษฎากรที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดและมียอดพิมพ์มากกว่า 20,000 เล่มต่อปี

3. วารสารรายเดือน

วารสารเอกสารภาษีอากร : วารสารทางวิชาชีพที่มียอดตอบรับกว่า 20,000 สมาชิก ก้าวสู่ปีที่ 37 อย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้การนำเสนอความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากรที่เข้มข้นจากผู้เขียนระดับแนวหน้าในวงการวิชาชีพ

วารสาร HR Society Magazine : วารสารที่มุ่งเน้นเนื้อหาการบริหารบุคคลทั้ง HRD HRM จากนักเขียนผู้มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในวงการบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน ที่กระทบโดยตรงต่อนักบริหารงานบุคคล สวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายประกันสังคม พร้อมอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริหารงานบุคคลอย่างทันยุคทันสมัยไม่ตกเทรนด์

วารสาร CPD & Account : วารสารที่อัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงผู้ทำบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนบทความจากนักเขียนที่ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านง่าย กระชับ ในประเด็นด้านมาตรฐานการายงานทางการเงิน ภาษีอากร วิธีการปฏิบัติงาน และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน พร้อมกับหลักสูตรการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพราคาพิเศษสำหรับนักบัญชี

4. หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น 

 

อ่านรายละเอียดบริการต่าง  ๆ เพิ่มเติมที่นี่

บริการจัดอบรมและสัมมนา 

บริการวารสารวิชาชีพ

บริการรับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

บริการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทางด้านวิชาการ

บริการจัดทำสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ

บริการสื่อโฆษณา

 

=======================

โดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dst.co.th/

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?