3 ฟังก์ชัน ใช้ Microsoft Excel ในงานบัญชี

3 ฟังก์ชัน ใช้ Microsoft Excel ในงานบัญชี

ปัจจุบัน Microsoft Excel มีเวอร์ชั่นล่าสุดคือ 365 ซึ่งยังคงความสามารถเหมือนกันเวอร์ชั่นเริ่มต้นและได้เพิ่มเติมความสามารถที่ทรงพลังมากขึ้น เช่น การมีปัญญาประดิษฐ์ (AI.) เข้าช่วยตัดสินใจในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถจัดการข้อมูล Big Data ได้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกได้ เป็นต้น แม้ว่า Microsoft Excel จะพัฒนาไปมากเพียงใด แต่ในงานบัญชีก็มีการใช้งานอยู่ 3 ลักษณะใหญ่ เรามาสรุปให้แล้วครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?