แนวทางขับเคลื่อน และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

แนวทางขับเคลื่อน และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เมื่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นายกท่านใหม่ คือ คุณวินิจ ศิลามงคล หลังจากนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะมีแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างไร ท่านนายกวินิจจะมาพูดคุยถึงแนวนโยบายให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?