ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือน จากมีนาคมเป็นสิ้นสุดมิถุนายน 2563

ขยายเวลายื่นภาษี

15 เมษายน 2563

สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือน จากมีนาคมเป็นสิ้นสุดมิถุนายน 2563

ข่าวดีขยายเวลายื่นแบบบุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือน

กรมสรรพากรออกมาตรการพิเศษ ขยายเวลาการยื่นแบบ ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์ และการยื่นภาษีแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมนี้ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563

ทั้งนี้ในส่วนของผู้เสียภาษีที่ต้องการขอคืนภาษียังสามารถยื่นแบบชำระภาษีเข้ามาได้ตามปกติ โดยผู้ที่ยื่นภาษีเร็วก็จะได้ภาษีคืนเร็วหากเอกสารครบถ้วน

 

ที่มา : กรมสรรพากร

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?