4 มาตราการภาษี บรรเทาผลกระทบไวรัสโคโรน่า

11 มีนาคม 2565

4 มาตราการภาษี บรรเทาผลกระทบไวรัสโคโรน่า

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ครม. เห็นชอบมาตรการการเงินคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

 

1.ขยายเวลายื่นภาษี 3 เดือน

ขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91) จากภายใน มีนาคม 2563 ขยายเวลา เป็นมิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการชะลอรายจ่ายภาษีของประชาชน

 

2.หักค่าใช้จ่ายอบรมได้ 2 เท่า

นิติบุคคลสามารถนำรายจ่าย ที่เป็นค่าใช้จ่ายการอบรม สัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง ค่าน้ำเที่ยว หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ 2 เท่า ของรายจ่ายจริง เพื่อกระตุ้นรายได้ภาคโรงแรมและท่องเที่ยว

 

3.หักค่าใช้จ่ายปรับปรุงโรมแรง ได้ 1.5 เท่า

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สามารถนำรายจ่ายที่เกิดจากการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มาหักในการคำรวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 1.5 เท่า ของรายจ่ายจริง เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายภาษีของภาคโรงแรม

 

4.ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน

ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน สำหรับเที่ยวบินในประเทศ จาก 4.726 บาท/ลิตร เหลือ 0.20 บาท/ลิตร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายภาษีของภาคขนส่งในประเทศ

==========

ส่วนกระแสบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะบน Social media ก็มีการพูดถึงเรื่อง “การยื่นภาษี63” ไม่น้อย หากดูจากภาพรวมโดยการใช้ Zanroo Search ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 63 พบว่ากระแสส่วนใหญ่มาจาก Facebook จำนวน 14 ข้อความ และในช่วงวันที่ 27 มกราคม เป็นวันที่คนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการยื่นภาษี63 มากที่สุด

 

ในด้านของบทความหรือ Content ที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากผู้อ่านมากที่สุด มาจากช่องทาง Instagram มากกว่า 1,000 ครั้ง โดยเป็นการพูดถึงการรวมคำถามยื่นภาษีปี2563

 

จากรูปเราจะมาดูกันที่ Sentiment กันบ้าง ว่าผู้คนจะแสดงความรู้สึกร่วมผ่าน Emoji หรือมีความคิดเห็นอะไรกันบ้าง
พบว่าผู้คนกดหัวใจเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือกดว้าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้คนสนใจและมีความรู้สึกร่วมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการยื่นภาษี2563

 

จากนั้นมาดูที่แถบ Influencer ใน Zanroo Search จะเป็นฟีเจอร์ที่บอกว่าใครเป็น Influencer หรือโพสต์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่คนกำลังให้ความสนใจอยู่ ณ ตอนนี้
จะเห็นว่า Influencer ของเรื่องการยื่นภาษี2563 อันดับ 1 เป็นของเพจ Thai Mutualfund : ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม ส่วนในเรื่องโพสต์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นของเพจ iT24HRs โดยทั้ง 2 เพจนั้นมาจาก Facebook

 

สุดท้าย ต้องขอขอบคุณสำหรับเครื่องมือ Zanroo Search ที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการเปรียบเทียบเพื่อทำการตลาดที่ง่ายขึ้น หากใครที่สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ที่ https://www.zanroo.com/

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?