การขอ-ถอน ความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การขอ-ถอน ความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามความต้องการของ PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องประกอบอะไรบ้าง มาทบทวนกันครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?