คลิปเสียง คลิปวิดีโอที่แอบถ่าย ใช้เป็นพยานได้หรือไม่ ?

คลิปเสียง คลิปวิดีโอที่แอบถ่ายใช้เป็นพยานได้หรือไม่ ?

คลิปเสียง หรือ คลิปวิดีโอ เป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่ง ที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ชัดเจนมากกว่า พยานบุคคล เพราะ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไปตามความจริง ต่างจากพยานบุคคล ที่อาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนได้หลายอย่าง

หากมีการบันทึกคลิปเสียง หรือคลิปวิดีโอ โดยแจ้งให้กับคู่กรณีทราบล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว หรือคู่กรณี รู้ หรือควรจะได้รู้ ว่ามีการบันทึกเสียง หรือบันทึกวิดีโอไว้ ย่อมสามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐาน ได้ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา

แต่กรณีที่ลักลอบบันทึก

โดยคู่กรณีไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการแอบบันทึกผ่านโทรศัพท์มือถือ แอบติดกล้อง หรือไมค์ดักฟัง หรือ ลักลอบบันทึก ด้วยการแอบดังฟังสัญญาน ถือว่าเป็นพยานหลักฐาน ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในคดีอาญา ห้ามไม่ให้รับฟังคลิปเสียง หรือคลิปวิดีโอ ที่ได้มาจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นพยานหลักฐาน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นให้รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้

ซึ่งการที่จะเข้าข้อยกเว้นที่จะรับฟังพยานหลักฐานได้ คลิปเสียง หรือคลิปวิดีโอนั้น จะต้องมีความน่าเชื่อถือหนักแน่น มีคุณค่าในเชิงพิสูจน์ และในคดีดังกล่าว ต้องเป็นคดีที่มีความร้ายแรง มีความสำคัญ รวมทั้งมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?