งานจัดทำเงินเดือน (Payroll) มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?+

งานจัดทำเงินเดือน (Payroll) มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?