ต้องรู้ บังคับใช้แล้ว กฏหมายลิขสิทธิ์

01 กันยายน 2565

ต้องรู้ บังคับใช้แล้ว กฏหมายลิขสิทธิ์

1. ขอบเขต

• กำหนดมาตรการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์

• เมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต/เจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook และ YouTube สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

• ถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันที

• ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล

• การกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ผลิต และผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์

 

2. อายุความ

• คุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์

• คุ้มครองต่อเนื่องอีก 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

 

3. วัตถุประสงค์

• สามารถระงับการเผยแพร่ผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างท่วงที โดยเฉพาะบนสื่อออนไลน์

• กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยที่มีศักยภาพในการก้าวสู่ระดับโลก

• ส่งเสริม การสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ใหม่ ๆ

• ขยายตลาดซื้อขายผลงานศิลปะในโลกดิจิทัล/รองรับการค้าในโลก Metaverse

• เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

• ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์มากขึ้น

 

4. บทกำหนดโทษ

• ละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิของนักแสดง เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ ระวางโทษตั้งแต่ 20,000-400,000 ถ้าเป็นเพื่อทางการค้าจำคุก 6 เดือน-4ปี หรือปรับตั้งแต่100,000-800,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 69 พรบ.ลิขสิทธิ์)

• ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการขาย มีเพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่าย ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรถึงงานที่จัดทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ และผู้นั้นรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควร ระวางโทษ 10,000-100,000 ถ้าเพื่อการค้าจำคุก 3 เดือน-2 ปี หรือปรับ 50,000 – 500,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 70 พรบ.ลิขสิทธิ์)

• ละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ หรือละเมิดมาตรการเทคโนโลยี ระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 ถ้าเพื่อการค้าจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 70/1 พรบ.ลิขสิทธิ์)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?