การโอนลอยคืออะไร ทำอย่างไรไม่เสี่ยงติดคุก?

transfer of motor vehicle cover 1200-800

 

การโอนลอย ได้รับความนิยม โดยเฉพาะกับการทำธุรกรรมซื้อขายรถมือสอง ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียเวลาไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งฯ รวมทั้งผู้ขายเองก็ได้รับเงินจากผู้ซื้อได้ทันที แต่ถึงจะสะดวกและรวดเร็วแค่ไหน หากทำอย่างไม่รอบคอบ ก็อาจทำให้ผู้ขายกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดเสี่ยงติดคุกโดยไม่ตั้งตัว วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจและวิธีจัดการอย่างปลอดภัย

การโอนลอยคืออะไร?

นิยามความหมายของการโอนลอย โดยกรมการขนส่งทางบก คือการที่เจ้าของรถได้ขายรถของตนแล้ว และทำการลงนามในเอกสารการโอนรถ และใบมอบอำนาจให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนที่สำนักงานขนส่งฯ

การโอนลอยทำอย่างไร?

การโอนลอยนิยมใช้ในการทำธุรกรรมซื้อ-ขายรถมือสอง และส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายกับเต็นท์รถ ซึ่งเมื่อมีการจัดทำเอกสารการโอนลอยรถเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายรถจะได้รับเงินทันที โดยไม่ต้องไปดำเนินการโอนที่สำนักงานขนส่งฯ และผู้ซื้อจะยังไม่ได้เซ็นเอกสารรับมอบในทันที ทำให้กรรมสิทธิ์ในรถยังเป็นของผู้ขาย แต่ไม่ได้มีรถอยู่กับตัวเองและไม่ได้ใช้รถแล้ว สรุปขั้นตอนดังนี้ คือ

• ผู้ขายเซ็นเอกสารทิ้งไว้ให้เต็นท์รถ แล้วรับเงินตามราคาที่ตกลงขาย

• เต็นท์รถรับรถไปและรอผู้ซื้อมาซื้อ

• เมื่อได้ผู้ซื้อแล้วเต็นท์รถจะนัดโอนเสมือนการโอนจากผู้ขายไปหาผู้ซื้อ จึงเป็นการโอนทอดเดียว โดยไม่มีชื่อเต็นท์รถอยู่ในเล่มทะเบียน ผู้ซื้อก็จะมีชื่อเป็นลำดับที่ 2 ในเล่ม

จากขั้นตอนการโอนลอยจะเห็นว่าต้องอาศัยความเชื่อใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าจะไปดำเนินการตามที่ตกลง และการโอนลอยนั้นจะยังไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ต่อเมื่อจะไปดำเนินการโอนที่กรมขนส่งฯ

ปัญหาจากการโอนลอยที่ผู้ขายควรรู้

รถที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย หากเกิดปัญหาหรือมีผู้นำไปกระทำความผิด ผู้ขายจะต้องรับทราบปัญหา และต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ เพราะในทางกฎหมายถือว่ายังเป็นเจ้าของรถอยู่ หากไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดจริงได้ก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้มีชื่อในทะเบียนรถเป็นผู้นำรถไปกระทำความผิด โดยปัญหาจากการโอนลอยที่ผู้ขายควรรู้ คือ

• การถูกใบสั่งจราจร

• มีคดีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน

• การนำรถไปก่ออาชญากรรม

• การนำรถไปขายต่อแบบผิดกฎหมาย

ดังนั้นการโอนลอยอย่างปลอดภัย เอกสารการซื้อขายควรมี 2 ฉบับ แบ่งให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ชุด และควรขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อเอาไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าขายรถไปแล้ว หากเกิดคดีความก่อนที่จะมีการโอนรถอย่างถูกต้อง

tag

Categories

Activity Business Lifestyle Dharmniti news DHG family Enterpreneur Corner Family CSR Family ดูงาน highlight2 highlight3 highlight4 Highlight content Home Highlight Law - Accounting - Tax Lifestyle Line Today Management know-how News People Development Uncategorized @th Young Executive กิจกรรมสร้างสุขพนักงาน ข่าวผู้ถือหุ้น ข่าวสารธรรมนิติ ข่าวสารธรรมนิติ ความรู้ด้าน HR-กฎหมายแรงงาน ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความรู้ด้านไอทีและนวัตกรรม ความรู้ทางกฎหมาย ความรู้ทางบัญชี-การเงินและภาษีอากร ด้าน lifestyle ด้านกฎหมาย ด้านกฏหมาย ด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน ด้านบัญชี ด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร ด้านพัฒนาการบริหารและศักยภาพบุคลากร ด้านพัฒนาการบริหารและศักยภาพบุคลากร ด้านไอที ด้านไอที บริการตรวจสอบภายใน ประกาศธรรมนิติ ประกาศธรรมนิติ ประกาศสำคัญ ผลงานของเรา ร่วมงานกับเรา

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?