ขาย “น้ำส้ม” ใครว่าง่าย เรื่องต้องรู้ !! ก่อนทำขาย

23 มิถุนายน 2564

จากประเด็นที่มีเจ้าหน้าที่ทำการล่อซื้อน้ำส้ม ขอดูใบอนุญาต และเรียกค่าปรับจำนวนหนึ่ง หลาย ๆ คนสงสัยว่า “ทำน้ำส้มขายต้องมีใบอนุญาตด้วยหรือ ?” มาทำความเข้าใจกันครับ

 

การจดทะเบียน

การผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดที่ปิดสนิท ต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และการผลิตเพื่อส่งไปจำหน่ายยังที่ต่าง ๆ ถือว่าสถานที่ผลิตเป็นโรงงาน จะต้องมีการจดทะเบียน และขอเลข อย. เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการผลิตเพื่อจำหน่าย

 

คำว่า น้ำส้ม 100%

หากต้องการจะทำฉลากที่เขียนว่า น้ำส้ม 100% จะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องนำผลิตภัณฑ์ไปจดแจ้งเพื่อขอเลข อย. และห้ามใส่น้ำตาล เกลือ หรือน้ำเปล่า ในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ อย.

 

ร้านค้า หรือรถเข็น ที่คั้นสด ๆ แล้วจำหน่าย น้ำส้ม ทันที ต้องทำอย่างไร ?

จะต้องขออนุญาตจำหน่ายจากท้องที่ก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐาน ในการผลิต ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

ในการผลิตขนาดใหญ่ (Mass Product) การใส่สารให้ความหวาน หรือน้ำตาล เพิ่มเติมลงไปใน น้ำส้ม จะต้องเสีย “ภาษีความหวาน” กับกรมสรรพสามิต

1. นำผลิตภัณฑ์นั้นไปจดแจ้งเพื่อขอเลข อย.

2. นำไปขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพสามิตเพื่อเสียภาษีความหวาน

 

ภาษีความหวาน คืออะไร ?

คือภาษีที่ผู้ประกอบการจะต้องเสียให้กับกรมสรรพสามิตในการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาล เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียภาษีความหวานนี้เพิ่มเติมจากการเสียภาษีตามปกติ

 

อัตราภาษี

ปริมาณน้ำตาล

ไม่เกิน 6 กรัม/100 มล.  ได้รับการยกเว้นภาษี

10 – 14 กรัม/100 มล.  เสียภาษี 1 บาท/ลิตร

14 – 18 กรัม/100 มล.  เสียภาษี 3 บาท/ลิตร

18 กรัมขึ้นไป/100 มล.  เสียภาษี 5 บาท/ลิตร

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?