ธรรมนิติแบ่งปัน “มาตรการโควิด-19 สำหรับองค์กร”

02 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงจนถึงระลอกที่ 3 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลาย ๆ คน รวมไปถึง บริษัท และองค์กรต่าง ๆ ล้วนต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

“กลุ่มบริษัทธรรมนิติ” ได้รวบรวมวิธีรับมือกับสถานการณ์ มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโควิด-19 สำหรับองค์กรไว้ตรงนี้ !!

 

1. ให้ตระหนักถึงจุด(เสี่ยง)สัมผัสร่วม ติดป้ายเตือน+ทำความสะอาดเพิ่ม 5 เท่า

ดาวน์โหลดป้าย คลิกที่นี่

 

2. ฆ่าเชื้อตามห้องต่าง ๆ ในอาคารด้วยเครื่องฆ่าเชื้อ UV-C ทุกวัน

ในพื้นที่ที่จำกัด ไม่มีอากาศถ่ายเท เมื่อมีการไอ จาม หรือแม้แต่การหายใจ ละอองฝอยจะตกลงบนพื้นผิวและวัตถุใกล้เคียง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งเชื้อไวรัสอาจอยู่ได้นานถึง 5 วัน

 

3. แบ่งการขึ้นลงอาคาร โดยแยกการใช้ลิฟท์โดยสารเฉพาะกลุ่ม

พนักงานชั้น 1-4  : ใช้บันได

พนักงานชั้น 5  : ลิฟท์เฉพาะตัวนอก

พนักงานชั้น 6-7  : ลิฟท์เฉพาะตัวใน

 

4. จัดแบ่งบุคคลากรในแต่ละหน่วยงานออกเป็นอย่างต่ำ 2 กลุ่ม เพื่อแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยกระจายไปยังอาคาร-พื้นที่สำรอง

เพื่อลดความแออัดในพื้นที่ และเพื่อลดความเสี่ยงการถูกกักตัวพร้อมกันทั้งฝ่ายงาน

 

5. จัดการทำงานเหลื่อมเวลา (Flexible Working Hours)

• เวลาเข้า-ออกงาน เพื่อลดความเสี่ยงความแออัดช่วงเวลาเร่งด่วน สำหรับพนักงานที่เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ และลดความแออัดในพื้นที่ส่วนกลาง

• เวลาพักกลางวัน โดยแบ่งเวลาตามชั้น เพื่อรักษาระยะห่าง และลดการปฏิสัมพันธ์ เช่น เวลารับประทานอาหาร การขึ้น-ลงอาคาร การใช้พื้นที่ส่วนรวมโดยสามารถลดความแออัดได้ถึง 50%

 

6. จัดหาเครื่องตรวจค่าออกซิเจนส่วนกลาง

เพื่อเช็คสุขภาพเบื้องต้น โดยวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและทดสอบประสิทธิภาพปอด

 

7. ติดป้ายให้ความรู้-แจ้งเตือนในการป้องกันและสร้างสุขอนามัยที่ดี

ดาวน์โหลดป้าย คลิกที่นี่

 

8. จัดหาสินค้าราคาพิเศษ (ของใช้จำเป็นในช่วงโควิด-19) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน

จากผู้ผลิตโดยตรง : หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์, วิตามินเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

• ผลิตเอง โดยแจก และจำหน่ายให้พนักงานในราคาต้นทุน : หน้ากากอนามัยXGQ, สายคล้อง, สเปรย์แอลกอฮอล์

 

9. รณรงค์ไม่ให้พบปะ-ติดต่องานระหว่างชั้น โดยให้ติดต่อผ่านบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และบริเวณโถงลิฟท์เท่านั้น พร้อมจัดพื้นที่ กล่องรับ-ส่งเอกสาร ระหว่างชั้น/หน่วยงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ลดความเสี่ยง และจำกัดพื้นที่ควบคุม กรณีมีพนักงานชั้นนั้น ๆ ติดเชื้อโควิด-19

 

10. สวัสดิการสำหรับพนักงาน

• สนับสนุนค่าฉีดวัคซีนทางเลือก

• สนับสนุนการฉีดวัคซีน โดยไม่ถือเป็นวันลา และประสานงานกับประกันสังคม เพื่อให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีน

• สนับสนุนค่าประกันคุ้มครองโควิด-19

• สนับสนุนค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 และชุดตรวจโควิด-19 (Rapid Antigen Test)

• ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียง ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก ไว้เบื้องต้น เผื่อกรณีพบความสุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่ม

 

11. เพิ่มบรรยากาศในการทำงานด้วย Quote คำต่าง ๆ

ดาวน์โหลดป้าย คลิกที่นี่

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?