ธรรมนิติ จัดบรรยาย Digital Transformation ให้ผู้บริหารและพนักงาน

Digital Transformation

13 เมษายน 2563

ดร. รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ Digital Transformation ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธรรมนิติ 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร หรือคุณเป๊บเปอร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล (DEPA) หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแบบครบวงจร ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Digital Transformation แก่ผู้บริหารและพนักงานธรรมนิติ ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ สำนักงานประชาชื่นครับ  

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร

บรรยาย Digital Transformation

ผู้บริหารธรรมนิติให้การต้อนรับ ดร. รัฐศาสตร์ กรสูตร

บรรยาย Digital Transformation

นอกจากผู้บริหารและพนักงานของธรรมนิติแล้ว ยังมีกลุ่ม K SME เดินทางมาเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้อีกด้วยครับ

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 เข้าร่วมฟังบรรยาย พูดคุยและสอบถามอย่างเป็นกันเอง

บรรยาย Digital Transformation

บรรยาย Digital Transformation

ซึ่งในการบรรยาย Digital Transformation ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าฟังได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้มากมาย และหลังจบคลาสได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับคุณเป๊บเปอร์และถ่ายภาพร่วมกันครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?