ธรรมนิติจัดอบรม การทำ CPR การช่วยชีวิตเบื้องต้น

02 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทธรรมนิติจัดอบรมการทำ CPR การช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้แก่ตัวแทนพนักงาน โดยมีทีมวิทยากรมืออาชีพจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์มาให้คำแนะนำ พร้อมอุปกรณ์การสอนสมจริง เพื่อการเรียนรู้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?