กลุ่มบริษัทธรรมนิติจัดประชุม Management Meeting ประจำปี 2566

กลุ่มบริษัทธรรมนิติจัดประชุม Management Meeting ประจำปี 2566

วันที่ 27 ม.ค. 66 ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดการ และ keyman ของธรรมนิติ ร่วมประชุม Management Meeting ประจำปี 2566

สรุปผลประกอบการของปีที่ผ่านมา และรับทราบทิศทาง นโยบาย กิจกรรมของธรรมนิติและบริษัทในเครือ สำหรับปี 2566 ร่วมกัน

โดยมี คุณพิชัย พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ให้โอวาทแก่คณะกรรมการจัดการ และ keyman

พร้อมยังได้รับทราบทิศทางของปีนี้คือ “UNITY” หลากวิถีใจกลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวธรรมนิติ ที่จะนำพาพวกเราก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?