กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ผนึกกำลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริษัทธรรมนิติ นำโดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล รองกรรมการผู้จัดการได้ ไปลงนามความร่วมมือ (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ที่เป็นบริษัททางด้านวิชาชีพบัญชี ให้บริการด้านบัญชี ภาษี และให้ความรู้ อบรมสัมมนาด้านบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยผลักดันนักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิชาชีพบัญชี ในการส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการนำไปปฎิบัติงานจริงผ่านโครงการต่างๆ อีกด้วย

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?