บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Special Talk for Key Staff 2024 ในหัวข้อ “เมื่อนักวิชาชีพต้องสื่อสาร”

โดยได้รับเกียรติจาก ‘คุณศุ บุญเลี้ยง’ ศิลปินวงเฉลียง นักพูดอิสระ และวิทยากรผู้มีชื่อเสียง มาถ่ายทอด และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารให้พิชิตใจ(ลูก)น้อง ลูก(ค้า) และคนในทีม รวมถึงเทคนิคการสร้างสัมพันธ์และการสื่อสารกับคนหมู่มาก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่บุคลากรธรรมนิติ

ตลอดการบรรยาย และการทำ Workshop นั้น ผู้เข้าร่วมโครงการ Dharmniti Key Staff 2024 ได้รับทั้งความรู้ ความสนุก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราว อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นกันเอง ของคุณศุ บุญเลี้ยง

สำหรับกิจกรรมในโครงการอบรมพัฒนาความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์คีย์สต๊าฟ ประจำปี 2567 ต่อไป วิทยากร Special Talk ที่เราเชิญมา เป็นใครนั้น รอติดตามกันได้เลยครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?