สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดบรรยายพิเศษ Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด 2561

บรรยาย update กฎหมาย ปี 61

13 เมษายน 2563

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดบรรยายพิเศษให้กับลูกค้า ในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561”  ณ ธรรมนิติ สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น 20  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้เรียนเชิญลูกค้าของทางบริษัท มาเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ พร้อมร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561” ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ เปรมโยธิน ที่ธรรมนิติ สำนักงานใหญ่ประชาชื่น โดยมีคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการบรรยายพิเศษ Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาดสำหรับปี 2561 มี คุณพุทธิมา เกิดศิริ, คุณราชศักดิ์ กุลกัลยา และคุณสุนทรี จุงเลียก ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยหลังการบรรยายได้มีการนำชมบริษัทและถ่ายรูปร่วมกับด้วย

update กฎหมายปี 61

คุณพุทธิมา เกิดศิริ, คุณราชศักดิ์ กุลกัลยา และคุณสุนทรี จุงเลียก วิทยากรจากสำนักกฎหมายธรรมนิติ

update กฎหมาย ปี 61

บรรยาย update กฎหมาย ปี 61

update กฎหมายปี 61

update กฎหมายปี 61

update กฎหมาย ปี 61

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?