สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดบรรยายพิเศษ Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด 2561

บรรยาย update กฎหมาย ปี 61

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดบรรยายพิเศษให้กับลูกค้า ในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561”  ณ ธรรมนิติ สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น 20  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้เรียนเชิญลูกค้าของทางบริษัท มาเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ พร้อมร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561” ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ เปรมโยธิน ที่ธรรมนิติ สำนักงานใหญ่ประชาชื่น โดยมีคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการบรรยายพิเศษ Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาดสำหรับปี 2561 มี คุณพุทธิมา เกิดศิริ, คุณราชศักดิ์ กุลกัลยา และคุณสุนทรี จุงเลียก ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยหลังการบรรยายได้มีการนำชมบริษัทและถ่ายรูปร่วมกับด้วย

update กฎหมายปี 61

คุณพุทธิมา เกิดศิริ, คุณราชศักดิ์ กุลกัลยา และคุณสุนทรี จุงเลียก วิทยากรจากสำนักกฎหมายธรรมนิติ

update กฎหมาย ปี 61

บรรยาย update กฎหมาย ปี 61

update กฎหมายปี 61

update กฎหมายปี 61

update กฎหมาย ปี 61

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?