ไทยคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application 

Vat Refund for Tourists

ที่แรกของโลก!!! ไทยคืน ‘ภาษีมูลค่าเพิ่ม’ ให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application

กรมสรรพากร กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เปิดตัวและนำระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application ที่แรกของโลก (The World’s First VAT Refund for Tourists App Powered by Blockchain) ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังขับเคลื่อนสู่การเป็น Digital อย่างเต็มรูปแบบ

ในการดำเนินงานโครงการนี้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้การพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าให้เพิ่มขึ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้จากท่าอากาศยานนานาชาติได้ทั้ง 10 แห่งและรวมถึงจากตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมืองที่กรมสรรพากรได้อนุมัติให้ดำเนินการได้

เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้สามารถคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยกรมสรรพากรจึงได้นำระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน “Application Thailand VRT” เพื่อพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Digital ให้เต็มรูปแบบเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการรวมทั้งข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน Click เดียวตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

“อีกทั้งได้ร่วมกันพัฒนาระบบ Web Application ให้สามารถทำงานได้แบบ Paperless ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถานะสินค้าที่ได้มีการนำออกนอกประเทศและเปิด API ให้ร้านค้าสามารถส่งข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบเพื่อการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรได้นับว่าเป็นการพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวแบบ Digital เต็มรูปแบบ”

ปัจจุบันนี้ระบบดังกล่าวได้พร้อมใช้งานแล้วและธนาคารได้ร่วมกับกรมสรรพากรในการเชื่อมต่อกับร้านค้าต่างๆโดยคาดว่าภายในไตรมาสแรกของปีนี้ จะมีผู้ประกอบการร้านค้าอีกประมาณ 5,000 แห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ Vat Refund for Tourists สำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ธนาคารนำมาใช้นั้นมีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบการได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนผ่านช่องทางต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวเลือกไว้ไม่ว่าจะเป็น  Alipay, WeChat, บัตรวีซ่า,มาสเตอร์การ์ด, เจซีบีและยูเนี่ยนเพย์

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ร่วมลงนามกับบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมสรรพากร กรมศุลกากร ในการเพิ่มช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ Vat Refund for Tourists ภายใต้ภารกิจของกรมสรรพากร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : จากบทความ ”ไทยคืน‘ภาษีมูลค่าเพิ่ม’ ให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application ที่แรกของโลก” โดย อ.วินัย ปณิธานรักษ์ชัย วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 463 เดือน เมษายน 2563

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?