เปิดกฎหมาย !! ขับรถชนคนเสียชีวิต รับโทษอย่างไร ?

18 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดกฎหมาย !! ขับรถชนคนเสียชีวิต รับโทษอย่างไร ?

สิ่งที่จะวัดได้ว่า “ไม่เข้าข่ายเจตนาฆ่า”

• เจตนา มีเจตนาที่จะกระทำเหตุดังกล่าวหรือไม่ ?

• เล็งเห็นผล คือ รู้อยู่แล้ว รือเล็งเห็นแล้วว่าจะเกิดความตาย

บทกำหนดโทษ

 “ ประมาท เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีคนบาดเจ็บ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 43(4)

 

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ อันตรายแก่กายหรือจิตใจจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 390 ประมวลกฎหมายอาญา

 

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส แก่กายหรือจิตใจจำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 300 ประมวลกฎหมายอาญา

 

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุกไม่เกิน 10 ปี

และปรับไม่เกิน 200,000 บาท มาตรา 291 ประมวลกฎหมายอาญา

 

กรณีคนขับเสียชีวิต ใครรับผิดชอบ ?

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?