ทบทวน “มาตรการลดรายจ่าย” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

23 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับบุคคลธรรมดา – ประชาชน

ด้าน “ช่วยเหลือลูกหนี้”

กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภท และครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือ ด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม  พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว  ขยายระยะเวลาการชำระหนี้  ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม  ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10  เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ด้าน “ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล”

กำหนดมาตรการขั้นต่ำเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ลีสซิ่ง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อธุรกิจ SMEs  ซึ่งยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPL)  มีผลตั้งแต่งวดการชำระหนี้ วันที่ 1 เมษายน 2563

*หมายเหตุ : ลูกหนี้ที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถได้รับความช่วยเหลือได้ประเภทตามเงื่อนไข

 

เนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ E-book

“รวม 60 มาตรการทางบัญชีและภาษี ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

จากวิกฤต COVID-19″

ราคา 99 บาท (อ่านออนไลน์ผ่านเว็บหรือแอพ) สั่งซื้อคลิกที่นี่ !! 

*วิธีการซื้อ E-book จาก meb : https://bit.ly/3mEWXfR 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?