ทบทวน “มาตรการลดรายจ่าย” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้+

ทบทวน “มาตรการลดรายจ่าย” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้