ระบบ E-Donation เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกในการบริจาคเพื่อผู้ใจบุญ ยุค 4.0

18 มิถุนายน 2562

หลังจากที่ทางกรมสรรพากรได้มีการเปิดใช้งานระบบ E-Donation แล้วนั้น E-Donation นั้นมีข้อดีที่เราสามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย ลองมาศึกษากันดูนะครับ

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ E-Donation

เมื่อปี 2560 ทางกรมสรรพากรได้เริ่มโครงการนำ E-Donation มาใช้งาน โดยเริ่มจากโรงเรียนและวัดในจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 และหลังจากได้มีการเริ่มใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง ทางกรมสรรพากรก็ได้มีการเปิดการใช้งานระบบ E-Donation มาบังคับใช้เป็นการทั่วไปในปี 2561

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ E-Donation นั้นเป็นระบบที่ทางกรมสรรพากรจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการรับบริการของโรงเรียน สถานศึกษาและวัดหรือศาสนสถาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. กรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคเป็นเงินสด สถานศึกษาและศาสนสถานจะต้องบันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
  2. กรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของสถาบันการเงิน สถาบันจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ (อยู่ระหว่างสถาบันการเงินดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร)

โดยสามารถตรวจเช็ครายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ E-Donation ได้ผ่านทางลิงค์  http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp

 

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ E-Donation

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ E-Donation ตัวช่วยในการบันทึกการบริจาคของสรรพากร

 

ระบบ E-Donation นั้น ได้พัฒนามาพร้อมกับนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งกำลังจากก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการบริจาคแล้วนั้น ทางผู้บริจาคยังสามารถที่จะดำเนินการขอลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้  E-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยรับบริจาคใช้ในการบันทึกข้อมูลการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยหน่วยรับบริจาคไม่ต้องพิมพ์หลักฐานการบริจาค เว้นแต่ผู้บริจาคต้องการหลักฐานในการบริจาค

ข้อดีของการบริจาคผ่านทาง E-Donation นั้นผู้บริจาคสามารถเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ตลอดเวลา โดยจะมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปคือไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค เนื่องจากมีข้อมูลปรากฏบนระบบ E-Donation อยู่แล้ว ทำให้ไม่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกขอหลักฐานการบริจาคเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี  และได้รับการพิจารณาคืนเงินภาษีอย่างรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอการตรวจสอบใบอนุโมทนาบัตรอีกด้วย

 

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?