เรื่องต้องรู้ !! Disclosure Form ใครมีหน้าที่ยื่น ?+

เรื่องต้องรู้ !! Disclosure Form ใครมีหน้าที่ยื่น ?