ด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร

จัดการภาษี ง่าย ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน+

จัดการภาษี ง่าย ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน

update สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อมีลูก+

update สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อมีลูก

บริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!  +

บริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!  

ช่วงเวลานำส่งงบการเงินของนิติบุคคล+

ช่วงเวลานำส่งงบการเงินของนิติบุคคล

Update หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี+

Update หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี

บริจาคให้กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รับยกเว้นภาษี 2 เท่า+

บริจาคให้กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รับยกเว้นภาษี 2 เท่า

Bitcoin เงินดิจิทัล  : จับต้องไม่ได้แต่ใช้งานได้จริง+

Bitcoin เงินดิจิทัล  : จับต้องไม่ได้แต่ใช้งานได้จริง

“มูลค่ายุติธรรม” กับงบการเงิน+

“มูลค่ายุติธรรม” กับงบการเงิน

3 ขั้นตอนตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี+

3 ขั้นตอนตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับการจ่ายค่าแรง+

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับการจ่ายค่าแรง

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?