ด้านกฎหมาย

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน …. ขอคืนได้+

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน …. ขอคืนได้

เลี่ยง ฉ้อโกง ขอคืนภาษีเท็จ = ความผิดฐานฟอกเงิน+

เลี่ยง ฉ้อโกง ขอคืนภาษีเท็จ = ความผิดฐานฟอกเงิน

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว+

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว

กฎหมายน่ารู้ … “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”+
เตือนแล้วนะ! นายจ้างหัวงูระวัง … กฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2551 ห้ามล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง+
“นายจ้าง-ลูกจ้าง” ต่างสถานะแต่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร+
เมื่อโรคไตถามหา … ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอย่างไรบ้าง?+
สิทธิประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับจาก “ประกันสังคม” มีอะไรบ้าง?+

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?