โทษของการล่วงเกินทางเพศ

12 มีนาคม 2563

โทษของการล่วงเกินทางเพศ

“แอบถ่าย”

การแอบถ่ายภาพหรือคลิปในห้องน้ำ ใต้กระโปรง หรือลักษณะใด ๆ ที่เป็นการละเมิกหรือไม่สมควรในทางเพศ แม้จะไม่ได้มีการสัมผัสร่างกายโดยตรง ก็มีความผิดฐานกระทำอนาจารได้

อนาจาร

มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 278)

อนาจารเด็ก

(ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่) มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 279 วรรคสอง)

 

“ลักหลับ”

การเข้าไปกระทำการล่วงเกินทางเพศ ในขณะที่ผู้อื่นนอนหลับหรือไม่มีสติรับรู้ เป็นการกระทำอนาจาร โดยใช้กำลัง
ประทุษร้ายต่อร่างกาย โดบที่บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
อนาจาร
มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 278)
อานาจารเด็ก (อายุไม่เกิน 13 ปี)
(ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่) โทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 20,000- 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 279 วรรคสอง)

 

“วางยานอนหลับ”

การใช้ยากดประสาทผสมให้ผู้อื่นกิน จนทำให้สิ้นสติไปถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายจนเป็นอันตรายแก่จิตใจเป็ฯความผิดฐานทำร้ายร่างกาย และยังมีความผิดฐานปลอมปนอาหารด้วย
ทำร้ายร่างกาย
มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 296)
ปลอมปนอาหาร
จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 236)

 

“ข่มขืน”

การกระทำชำเราผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอม ด้วยการขู่เข็ญ ด้วยการใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น
ข่มขืนกระทำชำเรา
มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี และปรับ 80,000 – 400,000 บาท (มาตรา 276 วรรคแรก)
ชำเราเด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปี)
จำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี และปรับ 100,000 – 400,000 บาท (มาตรา 277 วรรคแรก)

 

“โทรมหญิงหรือชาย”

การโทรมคือมีการร่วมกันกระทำความผิดฐานกระทำชำเราผู้อื่น โดยมีผู้ร่วมกระทำตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
โทรมหญิงหรือชาย
จำคุกตั้งแต่ 15 – 20 ปี และปรับ 300,000 – 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต (มาตรา 276 วรรคสาม)
โทรมเด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปี)
จำคุกตลอดชีวิต (มาตรา 277 วรรคสาม)

“การบันทึกภาพหรือคลิป”

ถ้าผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ได้ทำการบันทึกภาพหรือคลิปไว้ เพื่อแสวงหาซึ่งประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น (มาตรา 280/1 วรรคแรก)
ต้องระวางโทษหนักขึ้น 1 ใน 3 ของความผิดนั้น
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารที่บันทึกไว้ (มาตรา 280/1 วรรคสอง)
ต้องระวางโทษหนักขึ้น กึ่งหนึ่ง ของความผิดนั้น

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?