อัปเดต ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร เริ่มเก็บข้อมูลแล้ว

11 มีนาคม 2565

กฎกระทรวงฉบับที่ 355 ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

ผู้ทำการส่งข้อมูล

• ธนาคาร
• สถาบันการเงิน
• Payment Gateway

ข้อมูลปี 2562 เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ส่งข้อมูลภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงื่อนไขในการถูกส่งข้อมูล

แบ่งเป็น 2 กรณี

1. ยอดเงินเข้า (เงินฝาก / รับโอน) 3,000 ครั้งขึ้นไป ถูกส่งทันที (พิจารณาจำนวนครั้ง)

2. ยอดเงินเข้า (เงินฝาก / รับโอน) 400 ครั้ง และจำนวนเงินรวมกันถึง 2 ล้านบาทขึ้นไป (ต้องถึงทั้งสองส่วน)

• ทุกบัญชีของธนาคารนั้น ๆ (แยกข้อมูลตามธนาคาร)

ตัวอย่าง

ข้อมูลที่ต้องส่งให้สรรพากร

ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 355 ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ กำหนดว่า ข้อมูลที่ต้องส่งให้สรรพากร ได้แก่

• เลขประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล
• ชื่อและนามสกุลของบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล
• จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
• จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
• เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?