ด้านกฎหมาย

ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน+

ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ+

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ+

ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ครม. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ’+

ครม. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ’

ครม.ไฟขียว ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 600 บาท+
ขยายเวลายื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก 7 วัน+

ขยายเวลายื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก 7 วัน

มติ ครม. :  ให้ใช้ “กัญชา” มาศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้+
กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !+

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่+

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่

ใช้งาน ‘โดรน’ ต้องลงทะเบียน+

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?