ด้านกฎหมาย

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน “นายจ้างต้องจัดทำ ลูกจ้างต้องเข้าใจ”+
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทจำกัด”+

ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทจำกัด”

6 สาระสำคัญ  “ของการทำหนังสือสัญญา”+

6 สาระสำคัญ “ของการทำหนังสือสัญญา”

ลุ้น !! ขยายสิทธิ “ชาวต่างชาติ” ซื้อบ้าน คอนโด+

ลุ้น !! ขยายสิทธิ “ชาวต่างชาติ” ซื้อบ้าน คอนโด

การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+

การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
การกระทำความผิด ตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร+

การกระทำความผิด ตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร

บทสรุป “ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”+

บทสรุป “ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

6 สิทธิ์เข้าข่ายได้รับ “ค่าชดเชย” เมื่อถูกเลิกจ้าง+

6 สิทธิ์เข้าข่ายได้รับ “ค่าชดเชย” เมื่อถูกเลิกจ้าง

สินสมรสและสินส่วนตัว+

สินสมรสและสินส่วนตัว

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?