ด้านกฎหมาย

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่+

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่

ใช้งาน ‘โดรน’ ต้องลงทะเบียน+
บริการใหม่ยื่นฟ้องคดีออนไลน์+

บริการใหม่ยื่นฟ้องคดีออนไลน์

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน …. ขอคืนได้+

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน …. ขอคืนได้

เลี่ยง ฉ้อโกง ขอคืนภาษีเท็จ = ความผิดฐานฟอกเงิน+

เลี่ยง ฉ้อโกง ขอคืนภาษีเท็จ = ความผิดฐานฟอกเงิน

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว+

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?