fbpx

Fake News สร้างข่าวปลอม เตรียมรับผิด!!

13 พฤษภาคม 2563

Fake News สร้างข่าวปลอม เตรียมรับผิด!!

Fake News แบ่งออกเป็น 7 ประเภท

1.Satire / Parody ข่าวเสียดสีหรือล้อเลียน

2.False Connection ข่าวที่เชื่อมโยงมั่ว ๆ

3.Misleading Content ข่าวที่ทำให้เข้าใจผิด
4.False Context ข่าวที่อยู่ผิดที่ผิดทาง ผิดบริบท
5.Imposter Content อ้างแหล่งที่มามั่ว
6.Manipulated Content ตัดต่อ ดัดแปลง เพื่อการลวงผู้รับสาร
7.Fabricated Content ข่าวปลอม 100%

ผู้ที่ผลิตข่าวปลอม บิดเบือน และนำเผยแพร่บนโซเชียล มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตัวอย่าง นางสาว B สร้างข่าวที่บิดเบือนไปจากความจริง และทำการเผยแพร่บน Facebook จนมีผู้เห็ฯ และมีการแชร์เป็นจำนวนมาก

ผู้ส่งต่อข้อมูลเท็จนั้น ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตัวอย่าง นาย K ทำการแชร์ข่าวที่นางสาว B สร้างขึ้นไปยัง Facebook ส่วนตัวของตัวเอง ซึ่งข่าวนั้นที่บิดเบือนไปจากความจริง และ นาย K รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ

หากข้อมูลนั้นทำให้บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง อาจได้รับโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตัวอย่าง นาย P สร้างข่าวที่บิดเบือนไปจากความจริง และทำการเผยแพร่บน Facebook จนมีผู้เห็น และมีการแชร์เป็ฯจำนวนมากซึ่งสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ทำให้เสียชื่อเสียง

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?