“วิธีเบิกค่าน้ำมันบริษัท ไร้ปัญหาภาษีย้อนหลัง”

ยุคน้ำมันแพงแบบนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าค่าน้ำมันถือเป็นรายจ่ายสำคัญของธุรกิจหลายธุรกิจ แต่ถ้าหากค่าน้ำมันที่ว่านี้ไม่สามารถใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีของธุรกิจ เราคงปวดหัวแน่นอนครับ แล้วมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ค่าน้ำมันเป็นรายจ่ายธุรกิจได้และไม่เกิดปัญหากับทางสรรพากร

 

ค่าน้ำมันที่เป็นรายจ่ายของธุรกิจได้

ตามประมวลรัษฎากร ค่าน้ำมันที่เป็นรายจ่ายของธุรกิจต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู่ 2 ข้อ คือ

• เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

• มีหลักฐานการจ่ายที่สามารถพิสูจน์ผู้รับได้  (ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี)

การเบิกจ่ายค่าน้ำมันของธุรกิจต้องจ่ายไปในการทำงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ไม่มีสิทธิ์เอารายจ่ายค่าน้ำมันที่ใช้สำหรับเรื่องส่วนตัวมาเบิกได้

 

3 ประเภทของรถที่นำมาใช้งาน สามารถแบ่งประเภทของรถออกเป็น 3 กรณี คือ

1. รถของกิจการ (สินทรัพย์) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และมีการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติ และหมายความรวมถึงรถที่บริษัทเช่ามาเพื่อใช้งานโดยตรง

2. รถของกรรมการหรือพนักงาน (ที่บริษัทเช่าหรือนำมาเพื่อใช้งาน) ควรทำสัญญาเช่าชัดเจน โดยเฉพาะกรณีเป็นรถกรรมการที่เอามาใช้ในธุรกิจ อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนที่กรรมการ ควรได้รับอย่างเหมาะสม

3. รถที่นำมาใช้เป็นครั้งคราวและต้องการเบิกเฉพาะ ค่าน้ำมัน รถประเภทนี้จะไม่ใช่การจ่ายค่าเช่า แต่เป็นการยืมใช้แล้วมาเบิกค่าน้ำมันในภายหลัง

 

หลักฐานการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่ถูกต้อง

• มีระเบียบอนุญาตให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ได้

• มีหนังสืออนุญาตพร้อมทั้งการบันทึกอนุญาต ให้เดินทางไปติดต่องาน

• ระยะเวลาการเดินทางที่ชัดเจนว่าเดินทางเมื่อไร เดินทางเป็นระยะทางเท่าไร

• ชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์

• มีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีค่าน้ำมันรถยนต์ และต้องมีการระบุชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน

เอกสารจะสมบูรณ์และถือว่าเป็นรายจ่ายค่าน้ำมัน     ของธุรกิจได้ มีเงื่อนไขดังนี้

• เป็นเอกสารพร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วน

• ได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

 

———————————-

บางส่วนจากบทความ เบิกค่าน้ำมันบริษัทอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาภาษีย้อนหลัง(วารสาร CPD&ACCOUNT ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565)

สนใจสมัครสมาชิก รับวารสาร 12 ฉบับ/ปี (เฉลี่ย 50.-/ฉบับ) ได้ที่ https://bit.ly/3QxpovD

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกวารสาร CPD&Account :

1. รับส่วนลดในการอบรมสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด www.dst.co.th

2. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 1 ครั้ง

3. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ www.dharmnitibook.com

4. รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com

———————————-

https://www.dharmniti.co.th

#Dharmniti #ธรรมนิติ #วารสารธรรมนิติ #cpd #DharmnitiMagazine

#เอกสารรายจ่าย #รายจ่ายต้องห้าม #บิลเงินสด #หลักฐานจ่ายเงิน #ค่าน้ำมัน #ใบเสร็จรับเงิน #ภาษีย้อนหลัง 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?