ชาวธรรมนิติจัดประชันการสะกดคำ ต้อนรับวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เมื่อเพลาย่ำเที่ยง
เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชาวธรรมนิติ จึงจัดประชัน “โคตรสะกดคำ” การแข่งขันสะกดคำไทย
นอกจากจะแข่งขันกัน เพื่อประชันทักษะแล้ว ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคำเขียน การสะกดที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานอีกด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชันในครั้งนี้ ทางทีมงานได้จัด “ชะลอมหวานกลอยใจ” ขนมไทยแสนอร่อย จากร้าน ขนมไทยเก้าพี่น้อง ให้ไปเติมพลังกันอีกด้วย

#วันภาษาไทย #dharmnitifamily

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?