สินค้าแบรนด์เนมเรื่องภาษีต้องรู้

เมื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำกลับมา แบบไหนมีความผิดอย่างที่เป็นข่าว?

มาดูกันว่าของแบบไหนที่หิ้วเข้ามาจากต่างประเทศแล้วต้องเสียหรือไม่ต้องเสียภาษี วิธีคิดภาษีเป็นอย่างไร แล้วโทษที่มีทั้งถูกปรับ-ถูกริบของจริงนั้นหรือไม่

 

สินค้าแบรนด์เนมที่ได้รับการยกเว้นอากร

ของติดตัวผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นอากร คือ

• ของใช้ส่วนตัวที่มีปริมาณสมควรสำหรับใช้ส่วนตน

• มีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท

กรณีต้องนำของใช้มูลค่าสูงไปต่างประเทศโดยได้รับการยกเว้นอากรเมื่อนำกลับ ให้นำของใช้นั้นไปแสดงแก่พนักงานศุลกากรที่ทำการขาออกเพื่อบันทึกรายละเอียด และรับสำเนาเอกสารสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำช่องตรวจสีแดงในวันเดินทางกลับ

 

อัตราภาษีอากรสินค้าแบรนด์แนม

• อัตราศุลกากร มีการกำหนดอัตราอากรขาเข้าที่ระบุไว้ในประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

1. นาฬิกาข้อมือ แว่นตา แว่นกันแดด อัตราภาษีศุลกากร  5%

2. กระเป๋าแบรนด์เนม อัตราภาษีศุลกากร 20%

3. เสื้อผ้า หมวก เข็มขัด อัตราภาษีศุลกากร 30%

4. รองเท้า อัตราภาษีศุลกากร 30%

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) การนำเข้าสินค้ากรมศุลกากรจะจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7%

 

สำหรับของที่นำเข้ามาที่จะต้องเสียภาษีอากร มีวิธีการคำนวณดังนี้

(1) อากรขาเข้า = ราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ราคาสินค้า+อากรขาเข้า) x  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(3) ภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ = อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ตัวอย่างการคำนวณภาษีอากร

นางสาว A ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 150,000 บาท จากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาในประเทศไทย เมื่อของมีราคาเกินกว่า 20,000 บาท ต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

(1)อากรขาเข้า = ราคาสินค้า (150,000) x อัตราภาษีขาเข้า-กระเป๋า (20%)

=  30,000 บาท

(2)ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ราคาสินค้า+อากรขาเข้า) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)

=  (150,000 + 30,000) x 7%

=  12,600 บาท

(3)รวมภาษีต้องชำระ (30,000 + 12,600) = 42,600 บาท

 

 

ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร

ผู้ใดนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร (ผู้ที่กระทำความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา)

• ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรแล้ว หรือทั้งจำทั้งปรับ

• ให้ริบของนั้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดสามารถทำความตกลงระงับคดีโดยการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องต่อกรมศุลกากรได้

 

จากคอลัมน์ Custom Duty  เรื่อง ภาษีสินค้าแบรนด์เนม หิ้วกลับระวังค่าปรับ! (วารสารเอกสารภาษีอากร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565)

 

  • สั่งซื้อฉบับนี้ ราคา 220 บาท คลิก https://bit.ly/3NtQQYt

 

.สนใจสมัครสมาชิก รับวารสาร 12 ฉบับ/ปี (เฉลี่ย 192.-/ฉบับ) ได้ที่ https://bit.ly/3cIsv4b

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร :

  1. รับหนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 ชุด (มูลค่า 550 บาท)
  2. รับสิทธิใช้ฟรี e-Magazine Index & Audio Book (อ่าน สืบค้นข้อมูลบทความด้านบัญชีภาษีในวารสารได้)
  3. รับส่วนลดในการอบรมสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด www.dst.co.th
  4. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 2 ครั้ง
  5. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ www.dharmnitibook.com
  6. รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com

.

#ธรรมนิติ #วารสารธรรมนิติ #เอกสารภาษีอากร

#Dharmniti #DharmnitiMagazine

#แบรนด์เนม #ของหิ้ว #อากรขาเข้า #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ช่องเขียว #หนีภาษี #ศุลกากร #vat #พรีออเดอร์

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?