สรรพากรเรียกพบ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

สรรพากรเรียกพบต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เตรียมเอกสาร

●  เตรียมเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ อาจขอเวลาในการจัดทำเพิ่มเติม แล้วส่งให้ภายหลังได้

●  อย่าเตรียมเอกสารมากเกินจำเป็น เพราะเอกสารบางอย่างอาจนำไปสู่ประเด็นที่ไม่อยากนำเสนอ หรือไม่อยากให้ตรวจสอบ

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

●  หากมีประเด็นผิดพลาดจริง จนทำให้เกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เพื่อให้ช่วยวิเคราะห์ก่อนจะลงนามยอมรับ เพราะจะส่งผลเสียมากกว่าที่คิด

 

ทางออกหากผิดจริง

●  กรณีที่ผิดจริง สามารถยื่นคำร้องขอลดเบี้ยปรับ จากความผิดพลาดในการคำนวณได้

●  หากคิดว่าไม่เป็นตามหลักการจริง ๆ สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ได้

●  ถ้าเบี้ยปรับสูงและชำระไม่ได้ในครั้งเดียว สามารถขอผ่อนชำระได้

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?