สิทธิ ที่ ผู้ให้เช่า และผู้เช่า ควรรู้

สิทธิ ที่ ผู้ให้เช่า และผู้เช่า ควรรู้

●  ผู้ให้เช่า มีสิทธิอะไรบ้าง ใน อสังหาริมทรัพย์
●  ผู้ให้เช่าเอาทรัพย์สินของผู้เช่ามาเป็นของตัวเองได้หรือไม่ ?
●  ผู้ให้เช่าเข้าบ้านผู้เช่าได้หรือไม่ ?

 

ผู้ให้เช่า มีสิทธิอะไรบ้างใน อสังหาริมทรัพย์

ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่า มีสิทธิ เรียกให้ผู้เช่า

●  ชำระ ค่าเช่า ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ ค่าเสียหาย
●  ริบ เงินประกันค่าเช่า
●  บอกเลิก สัญญาเช่า
●  ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เช่า

 

ผู้ให้เช่าเอาทรัพย์สินของผู้เช่ามาเป็นของตัวเองได้หรือไม่

ผู้ให้เช่า ไม่มีสิทธิ เคลื่อนย้าย หรือ จำหน่ายทรัพย์สินของผู้เช่าที่อยู่ในบ้านเช่านั้น
เพราะผู้เช่ายังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวแม้ว่าผู้เช่าจะไม่ชำระค่าเช่าก็ตาม
* ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 *

หากฝ่าฝืน มีความผิดฐานบุกรุกต้องระวางโทษจำคุก 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ผู้ให้เช่าเข้าบ้านผู้เช่าได้หรือไม่

ผู้ให้เช่า ไม่มีสิทธิ เข้าไปภายในบ้านของผู้เช่าที่อยู่ในระยะเวลาเช่า หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เช่า แม้ว่าผู้เช่าจะไม่ชำระค่าเช่าก็ตาม

*ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362*

หากฝ่าฝืน มีความผิดฐานบุกรุกต้องระวางโทษจำคุก 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?