ธรรมนิติ ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2567

ธรรมนิติห่วงใย ใส่ใจเรื่องสุขภาพ จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2567

โดยจัดทั้งหมด 2 รอบ รอบแรกจัดขึ้นในวันที่ 4 มิ.ย. 67 และ รอบ 2 วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 67 ภายใต้การดูแลของบุคลากรจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน ต่างทักทายพูดคุยกันเรื่องสุขภาพ ด้วยความห่วงใยแบบเป็นกันเอง

สุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ และมอบความห่วงใยให้พนักงานทุกคนเป็นพิเศษ อีกทั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ธรรมนิติมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานทุกคนเหมือนครอบครัว เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ


Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?