พฤติกรรมสุดยี้! ที่ทำให้คุณไม่ผ่านทดลองงาน

30 กันยายน 2562

•  ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีข้อจำกัดในการคบหากับคน เก็บตัว แยกตัวเกินไป

•  ใช้วาจาไม่สุภาพกับคนอื่น โดยเฉพาะกับลูกค้าและเจ้านาย

•  แสดงกริยาลำพองผยองตนเสียมากมาย เมื่อทำอะไรได้หรือมีชัยชนะ

•  เป็นคนมักโกรธง่าย

•  มักกล่าวถึงผู้อื่นในทางเสียหายต่อบุคคลที่สาม

•  ไม่มีสัมมาคารวะ ปล่อยให้ผู้อาวุโสกว่าเป็นผู้ทักทาย ทำความเคารพคุณก่อน

•  พูดจาล้อเลียน ท้าทาย ลบหลู่ ตีเสมอผู้ใหญ่

•  ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาหักหน้าผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน

•  ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นหมู่คณะ
•  มักรบกวนหรือขอความกรุณาให้ผู้อื่นเป็นธุระให้อยู่บ่อย ๆ
•  เป็นคนที่มีนิสัยไร้ระเบียบ
•  บกพร่องเรื่องเวลา
•  ปฏิบัติต่อบุคคลไม่เสมอต้นเสมอปลาย ต่อหน้าและลับหลังแตกต่างกัน
•  เป็นคนที่รับปากไปเพียงเพื่อให้เรื่องราวมันจบๆ
•  ขโมยเวลาขององค์กรด้วยการมาสาย อู้งาน พักงาน โดดงาน เกียจคร้าน กินแรง
•  อยากได้ดี แต่เป็นคนขี้เกียจ
•  ทำอะไรด้วยตัวเองไม่เป็น ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือเครื่องทุ่นแรงเสมอ
•  เป็นคนปล่อยใจไปกับความสนุกเพลิดเพลินจนเสียงาน
•  รู้สึกอึดอัดที่จะเป็นลูกน้องหรือผู้ตามที่ดี
•  ไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะหาความก้าวหน้าจากกงานที่ทำได้
•  เป็นคนชิงหาความสบายก่อนใคร ๆ
•  มักอิจฉาเมื่อคนอื่นได้ดี
•  ชอบแอบดูการลับ แอบฟังการสนทนาในที่ทำงาน
•  เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพนัน สุรา ยาเสพติด
•  ท้อแท้ง่าย ไม่สู้งาน
•  มีนิสัยนินทาว่าร้าย ประจบสอพลอ พูดส่อเสียด ยุแยงตะแคงรั่ว
•  ทำลายผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ตน
•  พร้อมที่จะทะเลาะวิวาทเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้
•  ไม่สามารถควบคุม กำกับอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง เหนี่ยวรั้งใจตนได้
•  กล้ากระทำในสิ่งที่รู้ว่าเป็นบาป ทำตัวเป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอยู่เป็นนิจ

 

—-

 

แหล่งที่มา : www.jobdst.com

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?