Driving HR Success through HR Solutions “ยกระดับการบริหารงานบุคคลให้องค์กรยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม จาก PTT Digital”

04 พฤศจิกายน 2564

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งมากว่า 14 ปี จุดเริ่มต้น คือ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  มีประสบการณ์งานไอซีทีสูง ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของ 4 บริษัท ได้แก่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

HR ยุคใหม่ ต้อง Transform.. สู่ Digital HR

HR จำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบเดิม ต้องพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุด

“เราเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ว การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนทั้งองค์กร คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการทำ Digital Transformation ซึ่งถือเป็นสูตรความสำเร็จที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัล”

เก็บ Feedback การใช้งานของลูกค้า เพื่อพัฒนา ‘เทคโนโลยีใหม่ ๆ’

เราเข้าใจ Pain Point ของงาน HR  จากประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกับลูกค้า ทั้งที่เป็นภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ทำให้เราเห็น Pain Point และสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

โดยจะเก็บ Feedback การใช้งานจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยนำ Customer Insight มาวิเคราะห์และพัฒนาต่อ ซึ่งเรามีทีม ‘IT HR Specialist’  จึงเห็นช่องทางการนำ HR Technology  เข้ามาช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ HR มากขึ้น  เกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Data Analytic, Data Governance, RPA, HR Chatbot  เข้ามาพัฒนาต่อยอดกับ HR Applications

พีทีที ดิจิตอล ให้ความสำคัญกับพนักงาน เหมือนเป็น ‘ครอบครัว’

พีทีที ดิจิตอล มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทีมงาน สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ผ่านโครงสร้างการบริหารองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ

เช่น จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน สนับสนุนการ Balance Work & Life มีการอบรม Well-Being Course ต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ ทำให้องค์กรและพนักงานใกล้ชิดกันมากขึ้น แสดงถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานเสมือนเป็นครอบครัว

6 Applications ช่วย Support งานด้าน HR

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น พัฒนา ‘HR Application’ แบ่งเป็น 3 หมวด รวม 6 Application

1. ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน

Application :  D Time ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ ที่ Work Anywhere หรือทำงานแบบ Work From Home

2. ระบบจัดการด้านสวัสดิการ

Application :  D Happy (ระบบสนับสนุนบริการด้าน HR ผ่านมือถือ)

Application :  D ESS (ระบบสนับสนุนบริการด้าน HR Web Application) เป็นระบบที่รวมบริการด้าน HR ไว้ที่เดียว ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การลงบันทึกเวลาทำงาน  การอนุมัติทำงานล่วงเวลา  การลางาน ดูสลิปเงินเดือน ผลการประเมิน

Application :  D Xcare ระบบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงาน ผู้บริหารสามารถอนุมัติผ่าน Smart Device ได้

3. ระบบจัดการการประเมินผลปฏิบัติงาน และการขึ้นเงินเดือน

Application :  D Performance ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน มีฟังก์ชันการตั้งเป้า KPI ตั้งแต่ระดับองค์กร จนถึงรายบุคคล

Application :  D Budget ระบบตั้งงบประมาณเงินเดือนและโบนัส สามารถนำผลลัพธ์การประเมินผลงานมาใช้เป็นเงื่อนไขการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสได้

สิทธิพิเศษ !! สำหรับสมาชิกวารสาร HR Society Magazine

ทดลองใช้ ‘HR Application’ ฟรี (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2564)

“D Time” ระบบลงเวลาทำงานผ่านมือถือ  หรือ “D Ask” ระบบแบบสอบถามออนไลน์

ติดต่อเพื่อทดลองใช้ฟรี ได้ที่  Email :  marketing@pttdigital.com   โทร :  02-140-2147

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HR Applications ได้ที่ https://www.pttdigitalconnect.com/Products/hr-management

อ่านเพิ่มเติมได้ใน.. HR Society Magazine ฉบับเดือนมีนาคม 2564

สนใจสมัครสมาชิกวารสาร HR Society Magazine ได้ที่ http://bit.ly/3bpKzx1

พิเศษ 2100.- (ปกติ 2,400.-) รับวารสาร 12 ฉบับ / ปี และสิทธิประโยชน์มากมาย

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ และผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ ด้านการบริหารคน และอัปเดตข่าวสาร ทางกฎหมายแรงงาน ความเคลื่อนไหวที่สำคัญ

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?