กลยุทธ์ “บริหารคน” สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ "บริหารคน" สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

09 ธันวาคม 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรที่ใหญ่เป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีพนักงานอยู่มากกว่า 160,000 คน กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคอย่าง “ซีพี ออลล์” มีกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารคน สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

4 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ

1. วัฒนธรรม Harmony

ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง

4 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ

4 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ

4 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ

 

2. ทำบ้านให้น่าอยู่ เพื่อ “คนที่ใช่”

องค์กรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต แต่จะถูกขับเคลื่อนด้วยคน แสดงออกถึง “ความสุข” ของคนที่อยู่ในบ้าน เพื่อดึงดูดคนภายนอกให้อยากมาอยู่ในบ้านของเรา

3. การพัฒนาบุคลากรที่มากกว่าการเรียนรู้

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง จัดทำโครงการต่าง ๆ เปิดเวทีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอยู่เสมอ

4. ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์สังคม

ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

4 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ

4 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?