ใช้แบบทดสอบคัดเลือกคนอย่างไร ให้ได้คนที่ “ใช่”

01 ตุลาคม 2562

ในปัจจุบัน ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวในการสมัครงานมาเป็นอย่างดี

การสัมภาษณ์ผู้สมัครเพียง 30 นาที จึงไม่อาจจะฟันธงได้ว่า องค์กรจะได้คนที่ “ดี” คนที่ “ใช่” การเลือกใช้แบบทดสอบจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ HR หลายท่านนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกคน

แบบทดสอบในปัจจุบันนี้ มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ

เช่น แบบทดสอบทางเชาว์ปัญญา (Intelligence Quotient) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) แบบทดสอบทัศนคติ (Attitude Test) แบบทดสอบทักษะในการทำงาน (Skill Tests) หรือแบบทดสอบความสามารถ (Competency Tests) แต่ ปัญหาสำคัญของการเลือกใช้แบบทดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกคน คือ การใช้แบบทดสอบที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ หลายครั้งที่ HR เลือกใช้แบบทดสอบความถนัดทางเทคนิค การใช้ตัวเลข หรือการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการทดสอบผู้สมัครงาน โดยลืมนึกไปว่าตำแหน่งงานนั้น มีความจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยหรือไม่

ดังนั้น ท่าน HR ทั้งหลาย จึงต้องตีโจทย์ให้แตกเสียก่อนว่า หน้าที่หลัก JD: Job Description ของตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครนั้นต้องทำอะไรบ้าง และต้องการคนที่มีคุณสมบัติ Competency ความสามารถ หรือทักษะ อย่างไร เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้แบบทดสอบให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ HR เลือกคนได้ตรงงานมากยิ่งขึ้น

ขอยกตัวอย่างประกอบดังนี้

นายรณพีร์ ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย

หน้าที่หลัก : JD ของพนักงานขาย คือ

1. นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า ให้ได้ตามเป้าของบริษัท
2. ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
3. ติดตามการส่งมอบของ และการให้บริการหลังการขายกับลูกค้า

คุณสมบัติ : Competency ของพนักงานขาย คือ

1. ความรู้ในงานขาย
2. ความสามารถในการบริการ
3. ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
4. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แบบทดสอบที่ควรนำมาใช้

1. แบบทดสอบทักษะในการทำงาน (Skill Tests)

– แบบทดสอบความรู้ในงานขาย
– แบบทดสอบการสื่อสาร
– แบบทดสอบทักษะการเจรจาต่อรอง

2. แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

– แบบทดสอบการควบคุมอารมณ์

3. แบบทดสอบทัศนคติ (Attitude Test)

– แบบทดสอบการบริการ
– แบบทดสอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

“การคัดเลือกคนเข้าทำงาน” จัดเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความรับผิดชอบหลักของ HR เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานขององค์กร และนอกจาก HR จะต้องเฟ้นหาคนที่ “ใช่” ให้ได้ทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ให้กับองค์กรแล้ว “ความซื่อสัตย์” คือ คุณสมบัติสำคัญที่สุดของคนทำงาน ที่องค์กรทุกแห่งต้องการ

—–
แหล่งที่มา : www.jobdst.com

tag

Tags

COVID-19 Dharmniti ditc HR PDPA กฎหมาย กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงาน กฏหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธรรมนิติ การประชุมคณะรัฐมนตรี การเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล ครม. ที่ดิน ธรรมนิติ ธุรกิจ นักบัญชี นายจ้าง บริษัท ดีไอทีซี จำกัด บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) บัญชี ประกันสังคม ประชุม ครม. ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ประกอบการ ผู้ประกันตน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาษี มติ ครม. ลดหย่อนภาษี ลูกจ้าง ลูกหนี้ วารสาร CPD & Account วารสาร HR Society magazine วารสารเอกสารภาษีอากร เงินสมทบ เจ้าหนี้ โควิด-19

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?