ใช้แบบทดสอบคัดเลือกคนอย่างไร ให้ได้คนที่ “ใช่”

01 ตุลาคม 2562

ในปัจจุบัน ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวในการสมัครงานมาเป็นอย่างดี

การสัมภาษณ์ผู้สมัครเพียง 30 นาที จึงไม่อาจจะฟันธงได้ว่า องค์กรจะได้คนที่ “ดี” คนที่ “ใช่” การเลือกใช้แบบทดสอบจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ HR หลายท่านนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกคน

แบบทดสอบในปัจจุบันนี้ มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ

เช่น แบบทดสอบทางเชาว์ปัญญา (Intelligence Quotient) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) แบบทดสอบทัศนคติ (Attitude Test) แบบทดสอบทักษะในการทำงาน (Skill Tests) หรือแบบทดสอบความสามารถ (Competency Tests) แต่ ปัญหาสำคัญของการเลือกใช้แบบทดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกคน คือ การใช้แบบทดสอบที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ หลายครั้งที่ HR เลือกใช้แบบทดสอบความถนัดทางเทคนิค การใช้ตัวเลข หรือการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการทดสอบผู้สมัครงาน โดยลืมนึกไปว่าตำแหน่งงานนั้น มีความจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยหรือไม่

ดังนั้น ท่าน HR ทั้งหลาย จึงต้องตีโจทย์ให้แตกเสียก่อนว่า หน้าที่หลัก JD: Job Description ของตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครนั้นต้องทำอะไรบ้าง และต้องการคนที่มีคุณสมบัติ Competency ความสามารถ หรือทักษะ อย่างไร เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้แบบทดสอบให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ HR เลือกคนได้ตรงงานมากยิ่งขึ้น

ขอยกตัวอย่างประกอบดังนี้

นายรณพีร์ ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย

หน้าที่หลัก : JD ของพนักงานขาย คือ

1. นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า ให้ได้ตามเป้าของบริษัท
2. ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
3. ติดตามการส่งมอบของ และการให้บริการหลังการขายกับลูกค้า

คุณสมบัติ : Competency ของพนักงานขาย คือ

1. ความรู้ในงานขาย
2. ความสามารถในการบริการ
3. ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
4. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แบบทดสอบที่ควรนำมาใช้

1. แบบทดสอบทักษะในการทำงาน (Skill Tests)

– แบบทดสอบความรู้ในงานขาย
– แบบทดสอบการสื่อสาร
– แบบทดสอบทักษะการเจรจาต่อรอง

2. แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

– แบบทดสอบการควบคุมอารมณ์

3. แบบทดสอบทัศนคติ (Attitude Test)

– แบบทดสอบการบริการ
– แบบทดสอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

“การคัดเลือกคนเข้าทำงาน” จัดเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความรับผิดชอบหลักของ HR เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานขององค์กร และนอกจาก HR จะต้องเฟ้นหาคนที่ “ใช่” ให้ได้ทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ให้กับองค์กรแล้ว “ความซื่อสัตย์” คือ คุณสมบัติสำคัญที่สุดของคนทำงาน ที่องค์กรทุกแห่งต้องการ

—–
แหล่งที่มา : www.jobdst.com

tag

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?