ด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร

สัญญาแฟรนไชส์และภาระภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้+
สัญญาเงินกู้เจ้าหนี้ต้องทำลูกหนี้ต้องรู้+
หมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานมีความผิด+
สรุป ทิศทางของผู้ประกอบการก่อนเริ่มใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล+
รู้หรือไม่ ยืมใช้สินค้าต้องเสียภาษี+
ขายของออนไลน์อย่างไรจึงไม่โดนปรับ+
ว่าด้วยเรื่องสัญญา ที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?