ความรู้ทางกฎหมาย

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน …. ขอคืนได้+

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน …. ขอคืนได้

เลี่ยง ฉ้อโกง ขอคืนภาษีเท็จ = ความผิดฐานฟอกเงิน+

เลี่ยง ฉ้อโกง ขอคืนภาษีเท็จ = ความผิดฐานฟอกเงิน

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว+

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?