เปิดกฎหมาย! รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ การจับกุมและหมาย

28 พฤศจิกายน 2563

การจับกุม

•  คือการนำตัวผู้ทำผิดมาลงโทษ และเป็นการกระทำที่จะกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของผู้ต้องหา หรือจำเลย

ดังนั้น การจับกุมจะทำได้ก็ต่อเมื่อ มีหมาย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

หมายจับคือ ?

•  หนังสือที่ศาลอนุญาตให้จับผู้ต้องหาหรือจำเลย ผู้ออกหมายจับคือ ศาล

ดังนั้น หากพนักงานสอบสวนต้องการหมายจับผู้ต้องหา จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลก่อน

หมายเรียกคือ ?

•  หมายที่ออกโดยพนักงานสอบสวนได้ทันที ไม่ต้องขออนุมัติจากศาล เพื่อแจ้งให้บุคคลเข้ารับการสอบสวน พิจารณาคดี โดยพนักงานสอบสวน หรือตำรวจ ซึ่งนอกจากผู้ต้องหาหรือจำเลย ยังรวมถึงพยานด้วย

หากไม่มาตามหมายเรียก ต้องแจ้ง “เหตุอันควร” ที่ไม่มาตามหมายเรียกนั้น หากไม่แจ้งจะถือว่ามีเจตนาหลบหนี และอาจถูกออกหมายจับได้

หมายค้นคือ ?

•  เป็นหนังสือในการดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานและศาล โดยต้องขออนุมัติจากศาลก่อน

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นหรือยึดสิ่งของ ต้องแสดงหมายค้นต่อหน้าเจ้าของและเวลาที่เข้าทำการตรวจค้น ต้องเป็นเวลากลางวัน

เหตุในการออกหมาย

•  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี

•  มีหลักฐานว่าทำผิดและมีเหตุทำให้เชื่อว่าจะหลบหนี ยุ่งกับหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตราย

•  เพื่อเข้าค้น ยึด พยานหลักฐาน

•  เพื่อเข้าจับบุคคลตามหมายจับ

•  เพื่อช่วยบุคคลที่ถูกกักขัง

โทษจำคุกเกินกว่า 3 ปี ศาลสามารถออกหมายจับได้ทันที

โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ต้องออก “หมายเรียก” ก่อน และต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะก่อเหตุอันตรายถึงจะออกหมายจับได้

Tag

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?