ความรู้ทางกฎหมาย

ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน+

ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ+

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ+

ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ครม. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ’+

ครม. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ’

ครม.ไฟขียว ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 600 บาท+
ขยายเวลายื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก 7 วัน+

ขยายเวลายื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก 7 วัน

มติ ครม. :  ให้ใช้ “กัญชา” มาศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้+
ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่+

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่

ใช้งาน ‘โดรน’ ต้องลงทะเบียน+
กฎหมายจราจร เรื่องไหนชัวร์หรือมั่วนิ่ม+

กฎหมายจราจร เรื่องไหนชัวร์หรือมั่วนิ่ม

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?