ความรู้ทางกฎหมาย

ลูกจ้างประสบอันตรายขณะทำงาน ต้องได้รับเงินทดแทนจากกองทุนใด+

ลูกจ้างประสบอันตรายขณะทำงาน ต้องได้รับเงินทดแทนจากกองทุนใด

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535+
P D P A กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนกฎหมายบังคับ !+
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทจำกัด”+

ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทจำกัด”

ลุ้น !! ขยายสิทธิ “ชาวต่างชาติ” ซื้อบ้าน คอนโด+
การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+

การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
7 ฎีกา เหตุแห่ง “โมฆกรรม”+

7 ฎีกา เหตุแห่ง “โมฆกรรม”

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?