Tag Archive for: มติ ครม.

มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี 2562+
บริจาคเพื่อการศึกษาลดหย่อนภาษีได้ต่อถึงปีหน้า+

บริจาคเพื่อการศึกษาลดหย่อนภาษีได้ต่อถึงปีหน้า

ครม.อนุมัติให้ใช้ทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่+

ครม.อนุมัติให้ใช้ทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่

ช็อปช่วยชาติปี 2561 …. ครม.ไฟเขียวแล้ว+

ช็อปช่วยชาติปี 2561 …. ครม.ไฟเขียวแล้ว

ครม. อนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง+

ครม. อนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง

ครม. ไฟเขียว ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกกัญชาเป็นยา+
ครม.ไฟเขียว ปรับปรุงเหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของ Smart Visa+

ครม.ไฟเขียว ปรับปรุงเหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของ Smart Visa

ไฟเขียว กกต.เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล+

ไฟเขียว กกต.เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล

ครม.เห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก+

ครม.เห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

เห็นชอบ….มาตรการปรับภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่+

เห็นชอบ….มาตรการปรับภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?