มติ ครม. Archives - The Dharmniti PCL : Portal Site องค์กรทางวิชาชีพชั้นแนวหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายและบัญชี ที่มีบริการครบวงจรทั้งด้านกฎหมาย ทนายความ บัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์และไอที

Tag Archive for: มติ ครม.

ครม. เห็นชอบปรับเปลี่ยนการขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการต่ออายุ+

ครม. เห็นชอบปรับเปลี่ยนการขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการต่ออายุ

ครม. ไฟเขียว ยกเว้นภาษีเที่ยวเมืองรอง+

ครม. ไฟเขียว ยกเว้นภาษีเที่ยวเมืองรอง

ครม. อนุมัติมาตรการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อย+
ครม. อนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs+
ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศที่ให้บริการในไทย  +

ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศที่ให้บริการในไทย  

ลดภาษี ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  +

ลดภาษี ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน+

ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ+

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ครม.ไฟขียว ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 600 บาท+
มติ ครม. :  ให้ใช้ “กัญชา” มาศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้+

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?