Tag Archive for: มติ ครม.

ครม.อนุมัติให้ใช้ทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่+

ครม.อนุมัติให้ใช้ทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่

ครม.ไฟเขียว…โครงการช็อปช่วยชาติ ปี 2561+

ครม.ไฟเขียว…โครงการช็อปช่วยชาติ ปี 2561

ครม. อนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง+

ครม. อนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง

ครม. ไฟเขียว ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกกัญชาเป็นยา+
ครม.ไฟเขียว ปรับปรุงเหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของ Smart Visa+

ครม.ไฟเขียว ปรับปรุงเหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของ Smart Visa

ไฟเขียว กกต.เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล+

ไฟเขียว กกต.เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล

ครม.เห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก+

ครม.เห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

เห็นชอบ….มาตรการปรับภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่+

เห็นชอบ….มาตรการปรับภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่

ไฟเขียว ปรับเกณฑ์ประกันผู้ต้องหาที่ต้องใช้หลักทรัพย์ เป็นอัตราโทษ  10 ปี+

ไฟเขียว ปรับเกณฑ์ประกันผู้ต้องหาที่ต้องใช้หลักทรัพย์ เป็นอัตราโทษ 10 ปี

เห็นชอบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ+

เห็นชอบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?